Acta de la Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 19 de setembre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2023

2. Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Castellbisbal per desenvolupar el projecte Tastet d’Oficis. Exp. 2023/1/LDB

3. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2023 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Esplai Gatzara de Castellbisbal per dur a terme activitats d’educació en lleure. Exp. 2023/62/TBB

4. Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l’entitat Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al projecte núm. 3349 de cooperació descentralitzada al desenvolupament al països del Tercer Món de l’any 2020. Exp. 2020/55/TBB

5. Acord per aprovar denegar l’atorgament de la modificació no substancial de la llicència municipal ambiental per a una activitat d’estació base de transport de mercaderies amb rentatge interior de cisternes a la Travessera de Ca N’Esteper, 5-7. Exp. 2023/5/AO

6. Acord per aprovar la concessió de llicència municipal d’activitat recreativa no permanent desmuntable per a la instal·lació d’inflables el dia 23.09.23 amb motiu de la Festa Major de la urbanització Costa Blanca. Exp. 2023/23/AA

7. Acord per aprovar la concessió de llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a la finca de Can Coromines el dia 30.09.23. Exp. 2023/15/AA

8. Acord per aprovar l’assabentat de l’oposició a la pròrroga, iniciar un nou expedient de contractació i ordenar a l’empresa contractista la continuïtat del servei fins a l’adjudicació del contracte del Lot 1 de la gestió del servei d’atenció diürna i altre complementaris del Centre de Dia “El Serral”. Exp. 2021/6/TAD

9. Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de gestió del Centre de Dia “El Serral” i altres serveis complementaris en el seu Lot 2 corresponent al transport adaptat. Exp. 2021/6/TAD

Darrera actualització: 14.03.2024 | 08:49