Acta de la Junta de Govern Local del 2 de gener de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 2 de gener de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de desembre de 2023

2.  Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal presentades per diverses sol·licitants. Exp. 2021/17/TBA

3. Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’especial urgència per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2022/12/TBA

4. Acord per aprovar l’atorgament d’una beca destinada a finança el projecte d’investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal de Castellbisbal per l’estudi “Una imatge de la societat castellbisbalenca a mitjan segle XIX”. Exp. 2023/7/TBA

5. Acord per aprovar el conveni de realització de pràctiques acadèmiques al Servei d’Arxiu i Gestió Documental. Exp. 2023/4/LEB

6. Acord per aprovar la convocatòria per a l’adjudicació de les llicències per a l’ús temporal de 59 parcel·les d’horts urbans municipals de Castellbisbal. Exp. 2023/27/MA

7. Acord per aprovar expedient ordinari, Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació del servei de transport adaptat per a persones amb diversitat funcional cap a centres especials de treball o d’atenció diürna del Vallès Occidental. Exp. 2023/3/TAD

8. Donar compte de la ratificació del Decret núm. 3221 de data 29.12.2023, de concessió de llicència municipal a MIDNIGHT ENTERTAINMENT SL per espectacle públic i activitat recreativa municipal a realitzar a la finca Can Coromines el dia 1 de gener de 2024. Exp. 2023/26/AA

9. Donar compte de la ratificació del Decret núm. 3222 de 29.12.2024 de correcció d’error material del decret núm. 3221 de 29.12.2023 de concessió de llicència municipal a MIDNIGHT ENTERTAINMENT SL per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a realitzar a la finca de Can Coromines el dia 2 de gener de 2024. Exp. 2023/26/AA.

Darrera actualització: 3.04.2024 | 10:30