Acta de la Junta de Govern Local del 2 de juny de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de maig de 2023.

Acord per aprovar el recurs cofinançat amb la Diputació de Barcelona "Exposició Caput aut Navis. A cara o creu" per a la seva exhibició al Museu de la Pagesia en el marc del Catàleg de Serveis del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023".

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat Castellbisbal Associació per a la promoció de l'espectacle infantil i juvenil a Castellbisbal (La Xarxa) en concepte de programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i Associació Nou Random Rol per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Propietaris Can Campanyà Residencial per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Casa de Andalucía de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'escola Els Arenys per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'escola Benviure per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar la classificació d'ofertes i considerar la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació del servei "Escolta Jove 2023".

Acord per aprovar declarar deserta la licitació les obres d'instal·lació d'una passarel·la en el pont de llums de l'auditori d'Els Costals de Castellbisbal.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada per aquest Ajuntament a l'entitat AFA de l'escola Benviure de Castellbisbal en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupades durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AFA de l'escola Benviure de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 08.06.2023 | 11:56