Acta de la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2017

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació del conveni subvencional per al finançament del Programa Local de Joventut 2017
 • Aprovació del conveni subvencional amb l’associació HIPOFAM
 • Aprovació del conveni subvencional i amb l’Institut Escola Les Vinyes
 • Aprovació del conveni subvencional i amb l’Institut Escola Les Vinyes (àrea d'Esports)
 • Aprovació de la justificació de la subvenció concedida a l’Associació de Veïns La Solana de Can Santeugini
 • Aprovació d’ajuts socials per al pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) 2016
 • Aprovació de les justificacions de les subvencions atorgades dins de  la Campanya de Suport a l’Estudiant
 • Rectificació de l’error aritmètic en un acord aprovat per la Junta de Govern del 15 de novembre de 2017
 • Pròrroga del conveni per a la utilització de l’espai coworking
 • Atorgament i pagament d’ajuts a empreses per al foment de la contractació de persones aturades
 • Concessió de llicència municipal d’obres per a la legalització de les obres d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
 • Liquidació definitiva del contracte de serveis de manteniment de les franges de seguretat contra incendis
 • Adjudicació del contracte de les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament
 • Modificació del contracte del servei d’esterilització dels gossos i gats acollits al CAAD i dels gats rodamón
 • Adjudicació del contracte d’obres de complementació de la intervenció arqueològica a l’Ermita de Sant Joan de Benviure
 • Adjudicació de la contractació del servei de redacció dels estudis de viabilitat d'actuacions previstes en el Pla Local d’Habitatge
 • Aprovació de l’ingrés de l’1% de la facturació dels anys 2016 i 2017 de l’empresa que efectua els serveis de recollida de residus i neteja viària i de manteniment de zones enjardinades
 • Diligència de notificació de la interlocutòria 167/2017 de 23/11/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona
 • Atorgament d’una subvenció al Fons Català de Cooperació
 • Adjudicació del contracte de les obres de la segona fase dels horts urbans municipals
 • Adjudicació del contracte de les obres de reparació dels defectes de la instal·lació elèctrica en baixa tensió de la Illa Esportiva
 • Incoació de l’expedient ordinari per la contractació de la redacció dels projectes per a la construcció d’un SKATE PARC
 • Aprovació de la despesa màxima del subministrament d’aigua per l’any 2017 als edificis i instal·lacions municipals
 • Adjudicació de la contractació de l’obra per a la millora de la il·luminació del parc de l'Ermita
 • Aprovació del Projecte bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut per la rehabilitació de la coberta del Museu de la Pagesia
 • Adjudicació del contracte del  servei de redacció de l'estudi de viabilitat i l’avantprojecte per a l’adequació de l'edifici de titularitat municipal entre els carrers Sant Marc i Sant Joan
 • Consideració de les ofertes més avantatjoses en el contracte de serveis de sonorització, il·luminació, assistència i consergeria d'Els Costals
 • Adjudicació del contracte de les obres de millora dels vestidors de la policia local a l’edifici de l’Ajuntament
 • Adjudicació del contracte de les obres de recalçat dels fonaments del celler de la masia de Can Pedrerol de Dalt
 • Adjudicació del contracte de les obres de reurbanització de la cruïlla entre la travessera de Ca n’Esteper i el carrer Ferrocarril
 • Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9 del pressupost de l’exercici 2017
Darrera actualització: 15.01.2018 | 11:01