Acta de la Junta de Govern Local del 21 de maig de 2021

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de maig.

Acord per aprovar concórrer a la convocatòria 2021 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" de la Diputació de Barcelona amb el projecte d'actuació del recurs "Activitats de sensibilització en matèria de consum responsable".

Acord per aprovar l'atorgament, denegació i requeriment de documentació en relació amb la convocatòria d'ajuts econòmics al comerç, restauració i persones treballadores autònomes amb centre de treball obert a Castellbisbal afectats per la COVID-19.

Acord per aprovar l'atorgament dels ajuts destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria.

Acord per aprovar no considerar prescrita l'acció municipal de restauració d'un porxo de fusta amb barbacoa a la parcel·la del carrer Serra de Cavalls, 28 i ordenar el seu enderroc.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres d'ampliació i reforma de l'habitatge de la parcel·la 30b del sector sud de Can Nicolau de Dalt, per`no disposar de títol habilitant corresponent i no legalitzables.

Acord per aprovar la col·laboració amb la Cambra de Comerç de Terrassa per a la gestió de la campanya comercial CastellbisVals.

Acord per aprovar l'adjudicació de la contractació de la concessió del servei públic del casal d'estiu 2021 de Castellbisbal.

Assabentat del decret núm. 2021/1284, de data 14 de maig, que resol comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2021-E del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona interposat per la Junta de Compensació del PAU05 Can Pedrerol.

Assabentat de la sentència número 97/21, dictada al Procediment Ordinari 217/2019-2B del Jutjat del Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, de data 19.04.21

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 4.06.2021 | 14:12