Acta de la Junta de Govern Local del 22 d'agost de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 1 d'agost de 2023.

Acord per aprovar la vuitena convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva per a l'atorgament de beques de recerca destinades a finançar projectes d'investigació inèdits sobre la Vila i el terme de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i la Cambra de Comerç de Terrassa per a la gestió de la campanya comercial CastellbisVals.

Acord per aprovar, inicialment, la memòria tècnica per a la substitució de les lluminàries a tecnologia LED al nucli urbà i urbanitzacions de Castellbisbal.

Acord per desestimar el recurs de reposició i confirmar l'ordre d'enderroc de les obres de reforma interior de l'habitatge del carrer Ordal, núm. 4.

Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició i confirmar la denegació de llicència urbanística per a canvi d'ús i ampliació d'edificació existent per convertir-la en habitatge unifamiliar aïllat a la parcela del carrer Ordal, núm. 4.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de cobertura fotogràfica de l'activitat municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar, inicialment, la modificació del contracte del lot 1 corresponent a "Disseny gràfic del material comunicatiu de les activitats municipals ordinàries" dels serveis de disseny gràfic del material de comunicació de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar la tercera i última pròrroga del contracte de servei del transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball i altres.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de gestió del servei local d'habitatge de l'Ajuntament de Castellbisbal respecte al Lot 2 de serveis d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge.
 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 29.08.2023 | 07:58