Acta de la Junta de Govern Local del 22 de juliol de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de juliol de 2022.

Acord per ordenar al senyor Isaac Garcia Moreno, l'enderroc de les obres realitzades a la parcel·la 32 del sector sud de Can Nicolau de Dalt, consistent en una edificació auxiliar.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA de l'Escola Els Arenys.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA Escola Bressol Municipal La Caseta.

Acord per aprovar la petició presentada per l'entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT atorgant una pròrroga en termini de la justificació dels projectes subvencionats.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en concepte de subvenció pel projecte de cooperació als països del Tercer Món de l'any 2020.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en concepte de subvenció pel projecte de cooperació als països del Tercer Món de l'any 2021.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT en concepte de subvenció pel projecte 3462 Suporft en temps de còvid 19 a la protecció dels drets humans.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb l'empresa PARKING SERVICE DE CASTELLBISBAL SA pel finançament del Castell de Focs de Festa Major.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració amb l'empresa CONTRANK SA pel finançament de Castell de Focs de la Festa Major.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord del marc adjudicat a la societat CARDIOSOS GLOBAL PROTECCION SL pel manteniment d'aparells desfribil·ladors (DEA).

Acord per aprovar la modificació del contracte del servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat a centres especials de treball i altres adjudicat a l'empresa AUTOCARES RAVIGO.

Acord per aprovar la millor oferta relació qualitat-preu per la contractació de serveis per a la gestió del casal infantil municipal "El Mirador" a l'empresa IQUEMBU SL.

Acord per aprovar l'adjudicació de la contratació dels serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu dels aparells elevadors de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'empresa TK Elevadores España SLU.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de control de plagues als equipaments municipals de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'empresa TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de les obres d'adequació de les gateres municipals de Castellbisbal a l'empresa TALLERS VIDAL AMILL SLU.

Acord per aprovar el Pla de Seguretat i Salur per les obres de substició del paviment del pavelló de la Illa Esportiva a l'empresa DECORESPORT SA i designar com director de l'obra.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 26.09.2022 | 11:54