Acta de la Junta de Govern Local del 23 de maig de 2018

ORDRE DEL DIA

Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal per al finançament del SAD Social per a l’any 2017

Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal d'aportació per a actuacions d’urgència social per a l’any 2017

Acceptació de la subvenció del Consell Comarcal pel finançament de serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies

Acceptació de la subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) per al projecte tècnic Inventari i documentació dels béns culturals que integren el Museu de la Pagesia

Concurrència a la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb el Projecte d’impuls de la generació FV en l’àmbit educatiu

Concurrència a la convocatòria del 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb el Projecte d’impuls de la generació FV en l’àmbit educatiu

Concurrència a la convocatòria del Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Club Patí Artístic Castellbisbal

Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a Automòbil Club Potarrojos Competició

Acceptació de les donacions de documents i cessió de drets d’explotació de fotografies a l’Arxiu Municipal de Castellbisbal

Aprovació de la certificació número 2 i última de les obres de recalçat dels fonaments del celler de la Masia de Can Pedrerol de Dalt

Consideració de l’oferta més avantatjosa en la contractació dels serveis per a la redacció dels projectes per a la construcció d’un Skate Parc

Concurrència a la convocatòria del 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb el projecte d’actuació del recurs Lletra a lletra fem municipi

Aprovació del conveni subvencional amb l’entitat Gent Gran de l’Espai de la Plaça

 

Darrera actualització: 6.06.2018 | 16:42