Acta de la Junta de Govern Local del 24 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 de febrer de 2023.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Program.cat.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Colla Gegantera de Castellbisbal per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la concessió d'una prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge.

Acord per aprovar definitivament el projecte de reforma del bar de la piscina de l'Illa Esportiva Municipal de Castellbisbal.

Acord per aprovar definitivament el projecte d'obres d'ampliació i reforma de l'àrea d'esbarjo per a gossos del Parc de les Destreses.

Acord per aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Rubí, l'Ajuntament de Castellbisbal i Transports Generals d'Olesa per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera entre els polígons industrials de Rubí i Castellbisbal corresponent a l'exercici 2022.

Acord per aprovar la liquidació definitiva i devolució de la garantia definitiva del contracte de les obres de millora de la impermeabilització de la coberta de la zona administrativa i de la sala d'actes de l'Ajuntament.

Acord per considerar l'empresa que ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu per a la contractació de serveis veterinaris i d'esterilització i identificació d'animals domèstics del Centre d'Atenció als Animals Domèstics municipal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte de serveis d'informació i dinamització juvenil.

Acord per aprovar modificació pressupostària núm. 2 del vigent pressupost municipal. Noves aplicacions i generacions de crèdit.

Acord per aprovar concórrer en la convocatòria de l'Oficina de Suprt a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2023.

Acord per aprovar expedient ordinari, Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives per a la contractació dels serveis d'atenció psicològica i d'assessorament i orientació jurídica per a dones del municipi de Castellbisbal que es presten des del servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 02.03.2023 | 07:49