Acta de la Junta de Govern Local del 25 de juliol de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de juliol de 2023.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic per al pagament del lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant.

Acord per aprovar l'atorgament de subvencions destinades al transport dels i de les joves per a la seva educació post-obligatòria 2022/2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Petanca Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Patinatge Artístic Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per a les obres d'ampliació d'habitatge en un edifici unifamiliar al carrer Besós, núm. 17.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a la finca de Can Coromines el dia 28.07.23.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a la finca de Can Coromines el dia 02.09.23.

Acord per aprovar el requeriment al contractista l'acabament de les obres de remodelació integral del pati infantil de l'escola Mare de Déu de Montserrat i reparació dels desperfectes observats.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 31.07.2023 | 08:19