Acta de la Junta de Govern Local del 26 de març de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 26 de març de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de març de 2024

2. Acord per aprovar concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les biblioteques per a l’any 2024. Exp. 2024/22/GS

3. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Fundació Privada del Museu del Tractor d’Època en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l’any 2023. Exp. 2023/8/TBB

4. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Amics de Sant Antoni Abad en concepte de les diferents activitats culturals desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/10/TBB

5. Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l’entitat Esplai Gatzara en concepte de les diferents activitats d’educació en lleure desenvolupades durant l’any 2023. Exp. 2023/62/TBB

6. Acord per aprovar l’atorgament de beques als millors treballs de recerca de batxillerat any 2024. Exp. 2023/11/TBA

7. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2024 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Colla Gegantera de Castellbisbal per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2024. Exp. 2024/3/TBB

8. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2024 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Associació Cultural Capbreu de Castellbisbal per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2024. Exp. 2024/4/TBB

9. Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l’any 2024 entre l’Ajuntament de Castellbisbal i l’entitat Associació de veïns del carrer Santa Rita per a la programació d’activitats culturals durant l’any 2024. Exp. 2024/6/TBB

10. Acord per aprovat els preus públics del curs d’anglès comercial per a l’any 2024. Exp. 2024/6/ICB

11. Acord per aprovar els preus públics del curs Entorn Google per a l’any 2024 Exp. 2024/7/ICB

12. Acord per aprovar els preus públics del curs de vetllador/a escolar per a l’any 2024. Exp. 2024/8/ICB

13. Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 3 del vigent pressupost 2024.Incorporació de crèdits. Exp. 2024/3/IC

14. Acord per aprovar sol·licitar el canvi de periodificació de la despesa del projecte “Finalització de la intervenció a l'Ermita de Sant Joan de Benviure (fase 2)”, en el marc del Programa sectorial de rehabilitació i millora d’edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials. Exp. 2022/26/GS

Darrera actualització: 3.04.2024 | 10:25