Acta de la Junta de Govern Local del 27 de febrer de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 27 de febrer de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2024

2.  Acord per aprovar concórrer en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció, digitalització de fons i per a la restauració de documents del patrimoni documental de Catalunya de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya. Exp. 2024/7/GS

3. Acord per aprovar la signatura d’un nou contracte de tractament de residus amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per incorporar la retirada i gestió dels residus especials d’agulles i punxants provinents de tractaments domiciliaris recollits a la Deixalleria. Exp. 2024/1/SEA

4. Acord per aprovar autoritzar la realització d’un tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica al carrer Ferralla, núm. 26. Exp. 2024/3/MA

5. Acord per aprovar disposar l’ordre de de continuïtat de la vigència del contracte de concessió del servei de retirada, trasllat i lliurament a gestor autoritzat dels vehicles fora d’ús de Castellbisbal, adjudicat a l’empresa Auto-Grúas Sant Jordi, S.L durant cinc mesos per tramitar nova licitació. Exp. 2019/2/TAA

6. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de gestió del servei municipal del centre de dia per a la gent gran “El Serral” i altres complementaris. Exp. 2023/20/TAD

7. Donar compte de la sentencia número 56/2024 de data 15.02.24 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona. Exp. 2022/6/JC

Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:00