Acta de la Junta de Govern Local del 27 de gener de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de gener de 2023.

Acord per suspendre el procediment per acordar la dissolució de l'Entitat Urbaística de Conservació del Sector Can Cases de Riu fins que no s'aporti la documentació que es requereix.

Acord per aprovar definitivament el Projecte de Reforma dels Vestidors de l'Escola Els Arenys d'aquest municipi, redactat per l'arquitecte Toni Trujillo Martínez i encarregat per l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar definitivament el Projecte executiu per a una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 15kv a la coberta de l'Institut Castellbisbal, a la plaça Lluís Companys núm. 7 d'aquest municipi, redactat per l'empresa Solar Tradex SL.

Acord per adjudicar el contracte del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal, a l'empresari Victoriano Docon Laguna (grues Sant Andre) pels preus unitaris que s'indiquen.

Acord per aprovar considerar que l'empresa Geocrea Cultura SLU (CIF B65763195) ha presentat la millor oferta relació qualitat-preu, en relació a la contractació dels serveis de creació i producció del Festival de les ARTS NYS de Castellbisbal pel preu de 36.300,00€ IVA inclòs, en relació a la durada inicial del contracte, fins a finals de juny de 2023.

Acord per aprovar acceptar la subvenció atorgada en el marc de "programa específic de resiliència local 3.0" de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, conforme a l'acord núm. 177/22 del Ple de la Diputació de Barcelona de 22.12.2022.

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 02.02.2023 | 08:12