Acta de la Junta de Govern Local del 3 de febrer de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2023.

Acord per aprovar l'acceptació dels ingressos corresponents al finançament de les places de les llars d'infants i escoles bressol per al curs 2021-2022 (bloc A) i des dels cursos 2012-2313 i fins el curs 2018-2019 (bloc B).

Acord per concedir la llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable al senyor Alessandro Ramírez Zavatta (Circ Colibrí) per a la instal·lació d'un circ a la plaça Folch i Torres, del 3 al 5 de febrer de 2023.

Acord per desestimar el recurs de reposició formulat pel Sr. Juan Cabañero Paños i confirmar l'acord adoptat en data 26.08.2022.

Acord per requerir al senyor Miguel Fernando Ojeda Quevedo, el reintegrament de 600€ degur a la finalització del contracte d'arrendament de data 30.09.2022.

Acord per aprovar la justificació realitzada per el sol·licitant, corresponen a la prestació social de caràcter econòmic d'especial urgència concedida per afrontar el pagament del lloguer d'habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent.

Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte de serveis esportius del complex Illa Esportiva amb l'empresa SAFARIS SPORTS SL, per un termini d'un any a partir del 03.03.2023 i fins al 02.03.2024.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de tallers de l'Espai de la Plaça per un any: cursos de formació no reglada d'atenció comunitària amb l'empresa VITAL ACTIVITY - Núria Díaz Llop, per un primer període d'un any, a partir del 20.01.2023 fins al 19.01.2024.

Acord per aprovar l'expedient ordinari per a la contractació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis i dels treballs de control vegetatiu de les clapes invasores de canyes i aïllants en les urbanitzacions i nuclis de Castellbisbal.

Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del LOT 1 (sector A) del servei de manteniment pels camins municipals de Castellbisbal, amb l'empresa TALABE MANTENIMENTS SL per un període d'un any, a partir del 19.05.2023 fins al 18.05.2024.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servei d'infermeria escolar als centres d'educació infantil, primària i secundària públics de Castellbisbal a l'empresa Servicios de Ayuda a Domicilio Martin SL (VITALSAD), pel curs escolar 2023-2024 a partir del 01.09.2023 i fins al 30.06.2024.

Acord per aprovar la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de jardineria de l'Illa Esportiva municipal de Castellbisbal, amb l'empresa AMBIENTALIA WORD SL per un segon període d'un any, a partir de 1.07.2023 fins al 30.06.2024.

Acord per aprovar concórrer la convocatòria del 2023 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023", aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, amb els projectes d'actuació dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2023.

Acord per aprovar definitivament el Projecte d'obres de remodelació del pati de l'Escola Bressol "La Caseta" d'aquest municipi, redactat per l'arquitecta Mina Sanatgar i encarregat per l'Ajuntament.

 

Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 09.02.2023 | 08:30