Acta de la Junta de Govern Local del 31 de març de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de març de 2023.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'Escola Benviure en concepte de les diferents activitats i projectes desenvolupats durant l'any 2022.

Acord per aprovar la pròrroga de sis mesos del termini d'inici de les obres d'ampliació de la nau industrial situada al carrer Potassi, núm. 6.

Acord per aprovar declarar la ruïna tècnica, econòmica i urbanística de les edificacions existents a la parcel·la situada al carrer Montjuïc, núm. 72.

Acord per aprovar l'ordre de cessament de l'ús de l'habitatge de la planta semisoterrari situar al carrer Mestral, núm. 16 i la restitució del tancament de porxo per tancament d'espai en planta -2.

Acord per aprovar l'ordre d'enderroc de les obres d'arranjament de tanca a carrer i rebaix parcial de la cota de terreny interior de la parcel·la del carrer Francolí, núm. 19.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària en espai obert al públic al costat de l'edifici Casal de Benviure, el dia 22.04.23.

Acord per aprovar la despesa corresponent al subministrament d'aigua per a l'any 2023 als edificis i instal·lacions municipals.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris a l'Escola Bressol municipal La Caseta.

Acord per aprovar l'assabentat del canvi de denominació social del contractista adjudicatari del LOT 2 anomenat "Instal·lacions d'AT, Instal·lacions BT, Instal·lacions senyals febles, Portes automàtiques i Instal·lacions fontaneria" del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal.

Acord per aprovar classificar i considerar les millors ofertes relació qualitat-preu del Lot 1 i Lot 2 per a la contractació del Servei d'atenció i Informació a la Dona de Castellbisbal.

Acord per aprovar la liquidació del contracte i devolució de la garantia definitiva del contracte de servei de consultoria i dinamització del comerç local.

Acord per aprovar els preus públics per a la inscripció al curs d'Excel per a la logística per a l'any 2023.

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 05.04.2023 | 11:56