Acta de la Junta de Govern Local del 5 de desembre de 2023

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 5 de desembre de 2023.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2023

2. Acord per aprovar l’atorgament de les beques als millors expedients de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior convocatòria any 2023. Exp. 2023/5/TBA

3. Acord per aprovar l’addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al desenvolupament de la xarxa itinerant per a la dinamització de l’ocupació i el comerç durant l’ant 2024. Exp. 2023/15/GDG

4. Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per a la instal·lació d’onze pals de fibra per la migració tecnològica de la fibra òptica al Camí de Castellbisbal i Camí d’Ullastrell (disseminat Can Segarra). Exp. 2023/28/OZ

5. Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per a la instal·lació d’un pal de 8m de fibra i canalització amb rasa al paratge de Can Segarra i disseminats. Exp. 2023/35/OZ

6. Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per a la construcció d’estesa soterrada amb instal·lació de deu pals al paratge Turó de Salses i disseminats. Exp. 2023/39/OZ

7. Acord per aprovar la denegació de llicència urbanística per a la migració tecnològica a la fibra òptica de la xarxa de coure al paratge de Can Nicolau de Dalt (sector nord). Exp. 2023/40/OZ

8. Acord per aprovar la pròrroga del contracte de serveis d’acompanyament a la salut mental i emocional del col·lectiu jove de Castellbisbal. Exp. 2023/6/TAD

9.  Acord per aprovar expedient ordinari, Plec de Prescripcions tècniques i Plec de Clàusules Administratives per a la contractació d’una coberta a la piscina poliesportiva de l’escola Benviure de Castellbisbal. Exp. 2023/7/TAG

10.  Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2023 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” per al recurs assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa en recursos humans. Exp. 2022/59/GS

Darrera actualització: 14.03.2024 | 09:56