Acta de la Junta de Govern Local del 5 de maig de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 28 d'abril de 2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Diables de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Casal Cultural Recreatiu de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter cultural.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AMPA de l'Escola Municipal Miquel Blanch de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Hipofam per dur a terme activitats de caràcter social i solidari.

Acord per aprovar l'ampliació de l'import màxim de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions de la Campanya de Suport a l'Estudiant del curs 2022/2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Club Escacs Castellbisbal per a dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Esport Motor Castellbisbal per a dur a terme activitats de caràcter esportiu.

Acord per aprovar suspendre la tramitació de l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu, normatiu i part de correctiu de les instal·lacions dels edificis municipals de Castellbisbal "LOT 1 Instal·lacions tèrmiques" fins la resolució del recurs en matèria de contractació.

Acord per aprovar la concessió de llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa musical extraordinària a realitzar en espai obert al públic al costat de l'edifici Casal de Benviure el dia 13.05.2023.

Acord per aprovar la única pròrroga del contracte de subministrament i serveis associats d'equips d'impressió corporatius per a l'ús de l'Ajuntament de Castellbisbal.

 

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 11.05.2023 | 09:21