Acta de la Junta de Govern Local del 5 de març de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 5 de març de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2024

2.  Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona corresponent al fons de prestació “Dones i esport” en el marc del catàleg de serveis de l’any 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2023-2027”. Exp. 2024/8/GS

3. Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic d’urgència per al pagament del lloguer d’habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per una sol·licitant. Exp. 2022/12/TBA

4. Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal a la festa cultural dels auditoris “Cap Butaca Buida” del dia 16 de març de 2024. Exp. 2024/4/GDG A

5. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l’acabament de les obres de construcció d’habitatge unifamiliar al carrer Montsant, núm. 11. Exp. 2023/1/OV

6. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a l’enderroc de caseta, murs de contenció, canvi d’ús de magatzem a garatge, adaptació de gual i construcció d’habitatge unifamiliar al carrer Freser, núm. 26. Exp. 2021/38/OV

7. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per legalitzar les modificacions introduïdes a les obres de la llicència 2019/25/OV a l’habitatge del carrer Riutort, núm. 49. Exp. 2022/50/OV

8.  Acord per excloure empreses, classificar les ofertes i considerar la millor oferta relació qualitat-preu en la contractació de les obres de millora i reparació de trams de voreres en el nucli urbà, urbanitzacions i polígons industrials de Castellbisbal. Exp. 2023/4/TAG

9.  Acord per aprovar la segona i última pròrroga del contracte del servei de manteniment dels camins de Castellbisbal. Exp. 2020/12/TAD

10. Acord per aprovar la incoació d’expedient de contractació per la licitació i adjudicació dels serveis esportius del complex esportiu municipal “Illa Esportiva” de Castellbisbal. Exp. 2024/3/TAD

11.  Acord per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbisbal al contracte basat en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats Local de l’ACM. Exp. 2023/14/TAB

12.  Acord per aprovar la despesa corresponent al subministrament d’aigua per l’any 2024 als edificis i instal·lacions municipals. Exp. 2024/3/TAB

13.  Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de serveis de funcionament de l’auditori “Els Costals”. Exp. 2022/18/TAD

14.  Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de control de plagues als equipaments municipals de l’Ajuntament de Castellbisbal. Exp. 2022/11/TAD

15.  Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte del servei d’informació i assessorament jurídic en matèria de consum. Exp. 2022/8/TAD

16. Acord per aprovar declarar deserta la licitació de la contractació del servei de transport adaptat per a persones amb diversitat funcional de Castellbisbal a centres ocupacionals, especials de treball i residències d’atenció diürna de la Xarxa Pública de Serveis Socials de la comarca del Vallés Occidental. Exp. 2023/3/TAD

17. Acord per aprovar la ratificació del Decret núm. 2024/618 de data 01.03.24, que resol aprovar els preus públics per a les Jornades Equitat 2024. Exp. 2024/5/ICB

Darrera actualització: 14.03.2024 | 11:13