Acta de la Junta de Govern Local del 6 d'abril de 2023

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 31 de març de 2023.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castellbisbal per dur a terme activitats en matèria de protecció civil.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Penya Blaugrana de Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives efectuades durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció atorgada a l'entitat Club Patí Castellbisbal per a la promoció, pràctica i activitats esportives efectuades durant l'any 2022.

Acord per aprovar l'adhesió, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada de productors de piles i acumuladors.

Acord per aprovar l'adhesió, a través de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i el sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada de productors de residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Potafocs de Castellbisbal, en concepte de subvenció per a la programació d'activitats culturals durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida per aquest Ajuntament a l'entitat Associació Juvenil Tractor Trànsit Sound System, en concepte de subvenció per a la programació d'activitats juvenils durant l'any 2022.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Associació Aula d'Extensió Universitària de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Cuca de Castellbisbal.

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2023 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat Moments Associació de Fotografia de Castellbisbal.

Aprovar la justificació de l'entitat Club Petanca Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmics per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Associació Esportiva Potarojos, en concepte de subvenció econòmica per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Club Tennis Castellbisbal en concepte de subvenció econòmica per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Club Handbol Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmica per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Club Triatló Castellbisbal, en concepte de subvenció econòmica per a la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de l'entitat Institut/Escola Les Vinyes, en concepte de subvenció econòmica per la promoció, pràctica i activitats esportives durant l'any 2022.

Acord per aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'entitat AFA de l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, en concepte de les diferents activitats i projectes que l'entitat desenvolupa durant l'any 2022.

Donar compte de la ratificació del decret núm. 880 de data 04.04.2023, de comunicació a l'entitat SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA SL que és el darrer de la prestació que ve oferint sense disposar de cap acord de pròrroga del contracte que va ser formalitzat en data 15.02.2021 a l'Ajuntament de Castellbisbal.

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 13.04.2023 | 08:14