Acta de la Junta de Govern Local del 6 de febrer de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 6 de febrer de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de gener de 2024

2.  Acord per aprovar l’atorgament i denegació dels ajuts/subvencions destinats al transport dels i de les joves per a la seva educació postobligatòria a diferents sol·licitants. Exp. 2023/9/TBA

3. Acord per aprovar el pagament al Consell Comarcal del Vallès Occident de la quota de participació econòmica de foment i turisme per a l’any 2024. Exp. 2024/1/UEA

4. Acord per aprovar els preus públics del curs d’Excel nivell mitjà per a l’any 2024. Exp. 2024/4/ICB

5. Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la restauració voluntària d’obres no legalitzables i legalització d’altres a l’interior de l’edifici situat al paratge Turó de Salses. Exp. 2022/48/OV

6. Acord per aprovar definitivament el projecte revisat per a l’adequació de les gateres municipals. Exp. 2021/5/OD

7. Acord per aprovar la primera pròrroga del contracte de subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra, del vehicle policial Seat Ateca. Exp. 2019/5/TAB

8. Acord per aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment general del complex esportiu municipal “Illa Esportiva”. Exp. 2023/17/TAD

9. Acord per aprovar la classificació de les proposicions presentades i considerar la millora oferta relació qualitat-preu de la contractació de serveis educatius infantils de primer cicle i complementaris en l’EBM La Caseta. Exp. 2023/22/TAD

10. Acord per aprovar l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya destinada a la contractació d’1 gestor/a de continguts digitals, en el marc de la convocatòria per l’any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC-FOMENT PRÀCTIQUES). Exp. 2023/50/GS

11. Acord per aprovar concórrer en la convocatòria del 2024 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2024-2027” amb els projectes d’actuació dels recursos següents inclosos en el Catàleg de serveis 2024. Exp. 2024/1/GS

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:48