Acta de la Junta de Govern Local del 9 de gener de 2024

ORDRE DEL DIA

  • Dia: Dimarts, 9 de gener de 2024.
  • Hora: 9.00 hores.
  • Lloc: Sala de reunions de l'Ajuntament de Castellbisbal.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 2 de gener de 2024

2.  Acord per aprovar l'acceptació de 47.119,89 € i de 1.214,25 €, que ha distribuït l'AMTU en concepte de Pla de millores del servei de transport públic urbà anualitat 2022 i d'un nou repartiment dels ajuts del conveni anterior (any 2021), que transfereix l'Autoritat del Transport Metropolità. 2023/24/GS

3. Acord per aprovar l'acceptació de l'aportació corresponent a l'anualitat 2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per import de 630.840,00 €, inclosa en el PAMUS Programa d'actuacions de millora urbana i social de l'AMB en el marc del Pla d'Inversions Metropolità per al període 2020-2023. Exp. 2020/9/GS

4. Acord per aprovar la modificació no substancial de la llicència municipal 2006/000050/AO per a una activitat de transformació tractament i recobriment de metalls, a la nau del carrer Bari núm. 8, de la qual és titular la societat TRATAMIENTOS PULIMIN SL. Exp. 2022/19/AO

5. Acord per aprovar la concessió de la llicència municipal d'activitat recreativa no permanent desmuntable al Sr. GIAMPOLO ZAVATA per la instal•lació d'un Circ (Circo Amazona) a la plaça Folch i Torras, els dies del 12 al 15 de gener de 2024. Exp. 2024/1/AA

6. Acord per denegar l'atorgament de la llicència urbanística sol•licitada per ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA en representació de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per a la canalització de 262 m. tribut al carrer de l'Estació (Parc de l'Ermita). Exp. 2023/36/OZ

7. Acord per denegar l'atorgament de la llicència urbanística sol•licitada per ACCENTURE OUTSORCING SERVICES SA, en representació de TELEFONICA DE ESPAÑA SAU per a l'obertura de rasa i escomesa per a la canalització destinada al desplegament de fibra òptica (construcció de 6 arquetes) al paratge ca n'Albareda (parcel•la 5 del polígon 11). Exp. 2023/43/OZ

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:26