Acta de la Junta Govern Local del 8 de novembre de 2017

ORDRE DEL DIA:

Acceptació de la subvenció per a finançar la llar d’infants municipal La Caseta, curs 2016/2017

Aprovació del conveni de col·laboració cultural entre l’artista local Martí Ribas Duran i l’Ajuntament

Aprovació del conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis formatius no reglats d’atenció comunitària (tallers Espai de la Plaça)

Aprovació de la pròrroga del contracte de serveis de podologia municipal

Aprovació de la segona pròrroga i última de la contractació del servei de neteja i desinfecció de les instal·lacions i equipaments municipals per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Aprovació  de la pròrroga del contracte de servei d’informació i assessorament jurídic en matèria de consum

Denegació de la llicència de parcel·lació 

Aprovació de l’atorgament de la llicència de parcel·lació

Aprovació de la concessió de llicència municipal ambiental 

Aprovació de la tercera convocatòria per a la concessió de prestacions socials d’urgència social a les persones que estiguin obligades pel pagament de quotes urbanístiques

Darrera actualització: 21.11.2017 | 18:35