Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Dilluns, 24 d'abril de 2023 a les 00:00

Aquesta ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica.

  • L'ordenança està aprovada definitivament pel Ple en la sessió de 27 d'abril de 2011. S'han fet modificacions als apartats a) i b) de l’art. 38.1, aprovats pel Ple en la sessió de 26 de setembre de 2011 i una correcció d'errada a l'art. 38.3 aprovada pel Ple en la sessió de 30 de juliol de 2012. 
  • El mapa de capacitat acústica i els de soroll estan aprovats definitivament pel Ple en la sessió de 24 d’abril de 2023.

Durant el 2024 es fa una suspensió excepcional dels objectius de qualitat acústica, que podeu consultar en el següent decret.

Darrera actualització: 14.11.2023 | 08:42