Ordenança de guals i reserves d'estacionament

Dimecres, 20 de novembre de 2019 a les 17:20

Ordenança municipal reguladora de guals i reserves d'estacionament

Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.10.2015. Publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30.12.2015

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:53