Pla de prevenció de riscos laborals

Dimecres, 10 d'octubre de 2018 a les 00:00

El present Pla de Prevenció de riscos laborals és una eina de gestió per a integrar la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'Ajuntament, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, conforme a l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'article 2 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquest Pla de Prevenció de riscos laborals inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos laborals en l'Ajuntament.

Darrera actualització: 03.07.2023 | 14:50