Plec de clàusules administratives generals de contractació

Dimecres, 28 de maig de 2014 a les 17:39

Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal•lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats

Darrera actualització: 03.04.2024 | 17:07