Reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 00:00

L'objecte d'aquesta regulació és garantir la suficiència en materia de recursos i igualtat d'oportunitats per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies. A més, assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i que inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies.

Consulteu el text íntegre de la regulació aquí.

Darrera actualització: 30.06.2023 | 14:33