Ordenança General de Contribucions Especials

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 11

Reguladora de l'Ordenança General de Contribucions Especials

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d'octubre de 2022

En vigor des de l'1 de gener de 2023

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:59