Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:05

Ordenança fiscal número 13

Reguladora de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022

En vigor des de l'1 de gener de 2023

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:32