Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 13

Reguladora de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal

Ordenança aprovada durant el ple del 30 d’octubre de 2023.

En vigor des de l'1 de gener de 2024

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Darrera actualització: 31.01.2024 | 09:01