Taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:20

Ordenança fiscal número 10

Reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d'octubre de 2022

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:24