Taxa per control de sorolls i vibracions

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 32

Reguladora de la taxa per control de sorolls i vibracions

Ordenança aprovada durant el ple del 3 de novembre de 2014

En vigor des de l'1 de gener de 2015

Darrera actualització: 31.01.2024 | 09:11