Bonificacions fiscals. Patrimoni

Divendres, 5 de febrer de 2021 a les 08:00

Preservació del patrimoni

Bonificació del 90 % de totes les llicències d'obres i tràmits urbanístics d'edificis que es trobin en el precatàleg de protecció del patrimoni (masies)

Bonificació del 95 % per a les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques

Més informació: Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT Castellbisbal)

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:43