Taxa per a la immobilització de vehicles i mobles en via pública i estada en dipòsit municipal

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 9

Reguladora de la taxa per a la immobilització de vehicles i mobles en via pública i estada en dipòsit municipal

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d'octubre de 2022

En vigor des de l'1 de gener de 2023

  • Aquesta ordenança continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
Darrera actualització: 31.01.2024 | 08:57