Taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 10:50

Ordenança fiscal número 16

Reguladora de la taxa per ocupació del domini públic per fires, parades, contenidors, taules i cadires, vedes temporals, tanques publicitàries, rodatge de vídeos i pel·lícules, sessions fotogràfiques i d'altres elements

Ordenança aprovada durant el ple del 29 d’octubre de 2018

En vigor des de l'1 de gener de 2019

 

Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:35