Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Diumenge, 1 de gener de 2023 a les 11:40

Ordenança fiscal número 6

Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme

Ordenança aprovada durant el ple del 31 d’octubre de 2022

En vigor des de l'1 de gener de 2023.

  • La present Ordenança fiscal regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
Darrera actualització: 08.02.2023 | 09:11