07 Qualificacions en sòl urbà Ca n'Esteper

Dilluns, 27 d'octubre de 2014 a les 15:32


Aquest document és una versió consolidada pels serveis municipals del text aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en acords de 19.07.2007 i 30.04.2008 (DOGC 23.07.2008) més les resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques que resolien recursos d’alçada interposats contra la indicada aprovació i les modificacions puntuals aprovades definitivament fins ara.

Darrera actualització: 12.09.2019 | 18:34