Convocatòria per cobrir dues places de caporal de la Policia Local mitjançant concurs oposició per promoció interna

Dimecres, 15 de març de 2023

Termini de presentació de sol·licituds

Del 15 de març fins al 24 d'abril de 2023

Bases de la convocatòria

Relació de persones admeses i excloses

Resultats del procés selectiu

Tràmit

Per participar en el procés accediu al tràmit Sol·licitud de participació en processos selectius
Annex I: Acreditació de mèrits

Nota informativa

S’ha detectat que en el punt 4.1 de les bases que fa referència a la documentació a adjuntar amb la instància posa: “Còpia de la documentació acreditativa de la titulació requerida a la base 3.c)”; la titulació requerida necessària a presentar és la que s’estableix a la base 3.e), no és necessari presentar en el moment de la instància el requisit establert en la base 3.c.

 

Darrera actualització: 31.10.2023 | 13:38