Convocatòria del ple ordinari del 2 de maig de 2022

Dimecres, 27 d'abril de 2022 a les 08:45

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 de març de 2022.
  2. Acord per aprovar la modificació pressupostària número 3 del vigent pressupost municipal.
  3. Acord per aprovar la justificació de les assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals corresponent a l’any 2021.
  4. Acord per aprovar la rectificació de l’inventari general de béns municipal referida a 31.12.2021.
  5. Acord per aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió de prestacions socials en règim de concurrència competititva per la campanya de suport a l’estudiant.
  6. Acord per aprovar la incoació d’expedient previ a l’exercici de l’activitat econòmica de comercialització d’energia elèctrica, d’altres energies i serveis connexos mitjançant la incorproació de l’Ajuntament com a soci de l’empresa Tersa i designar la comissió d’estudi encarregada de la redacció de la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat i de l’interès públic d’aquesta iniciativa econòmica.
  7. Acord per aprovar desestimar el recurs de reposició formulat contra el projecte constructiu de sanejament i depuració de les urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca n’Oliveró i Colònia del Carme al terme municipal de Castellbisbal, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  8. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
  9. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 27.04.2022 | 14:27