Convocatòria del ple ordinari del 26 de setembre de 2022

Dimecres, 21 de setembre de 2022 a les 00:00

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2022.

Acord per aprovar definitivament el compte general de l'Ajuntament de Castellbisbal corresponent a l'exercici econòmic del 2021.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 6 del vigent pressupost municipal. Suplements i transferències de crèdit.

Acord per aprovar, inicialment, la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ús i funcionament de la cessió temporal del material ortopèdic.

Acord per aprovar, inicialment, la modificació del reglament regulador de les prestacions econòmiques de caràcter social.

Acord per aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant procediment de concurrència no competitiva per al pagament del lloguer d'habitatges del jovent de Castellbisbal.

Acord per aprovar la pròrroga extraordinària del contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i zones enjardinades.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Moció presentada pels grups municipals de Junts per Catalunya Castellbisbal i Alternativa per Castellbisbal pel traspàs de Rodalies de Renfe.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

Precs, preguntes i mocions d'urgència.

Darrera actualització: 21.09.2022 | 09:15