Convocatòria del ple ordinari del 28 de març de 2022

Dijous, 24 de març de 2022 a les 17:45

 

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 de febrer de 2022.
  2. Acord per aprovar la justificació de l’assignació econòmica dels grups municipals durant l’any 2021.
  3. Acord per aprovar provisionalment l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i de l’ordenança número 17 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, ruïnes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues per a l’exercici 2022 i següents.
  4. Acord per aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades als centres escolars públics amb la finalitat d’ajudar les famílies en l’adquisició de llibres, material de text i material escolar.
  5. Control d’òrgans de govern i ratificació de decrets.
  6. Precs, preguntes i mocions d’urgència.
Darrera actualització: 24.03.2022 | 18:02