Convocatòria del ple ordinari del 28 de novembre de 2022

Dimecres, 23 de novembre de 2022 a les 00:00

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de data 31 d'octubre de 2022.

Acord per aprovar el pressupost municipal per a l'exercici 2023.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 10 del vigent pressupost municipal. Suplements de crèdit.

Acord per aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).

Acord per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la tramitació del conveni interadministratiu en relació a les places públiques assignades al centre de dia per a la gent gran El Serral.

Acord d'aprovació del IV Pla de prevenció de consum i conductes addictives de Castellbisbal.

Acord per aprovar, inicialment, el Reglament del Consell dels Infants i Adolescents de Castellbisbal.

Acord per aprovar la pròrroga de l'adhesió de l'Ajuntament de Castellbisbal a l'acord marc pel subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Acord per aprovar l'assabentat de la successió del contractista en relació a l'acord marc del subministrament temporal d'un sistema de videoactes per a la sala de plens.

Moció de l'Ajuntament de Castellbisbal per a la millora del finançament de l'administració local.

Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos, contra la derogació del delictes de sedició i la legalització de la malversació.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

Precs, preguntes i mocions d'urgència.

Darrera actualització: 23.11.2022 | 09:46