Convocatòria del ple ordinari del 30 de gener de 2023

Dijous, 26 de gener de 2023 a les 00:00

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

  1. Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 1 del vigent pressupost municipal. Crèdits extraordinaris i baixes de crèdit.
  2. Acord per aprovar la justificació de l'assignació econòmica atorgada a grup polític i determinar les assignacions per a l'any 2023.
  3. Acord per aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions de beques als millors treballs de recerca de batxillerat.
  4. Acord per aprovar provisionalment per a l'exercici 2023 i següents la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  5. Acord per aprovar inicialment la política de gestió documental corporativa i transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal, amb rang d'ordenança municipal.
  6. Acord per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ús i funcionament de la cessió temporal del material ortopèdic de préstec.
  7. Control d'òrgans de govern i ractificació de decrets.
  8. Precs, preguntes i mocions d'urgència.

 

Darrera actualització: 02.03.2023 | 09:54