Convocatòria del ple ordinari del 31 d'octubre de 2022

Dimecres, 26 d'octubre de 2022 a les 00:00

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2022.

Acord per aprovar la modificació pressupostària número 8 del vigent pressupost municipal. Suplements de crèdit.

Acord per aprovar l'encomana de gestió i el conveni regulador per a l'assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

Acord per aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de drets públics municipals i la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de conservació, manteniment, condicionament i neteja dels espais enjardinats, àrees d'esbarjo de gossos i arbrat de Castellbisbal.

Acord per aprovar l'adjudicació del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària de Castellbisbal.

Acord per aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut de Castellbisbal.

Moció presentada pel grup municipal d'ERC-AM Castellbisbal, en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.

Moció de l'Ajuntament de Castellbisbal, d'impuls al municipalisme i la seva conciutadania.

Moció presentada pel grup municipal PSC, per crear ajudes específiques per al comerç local enfocades a fer front a la pujada dels preus del subministrament elèctric.

Moció de l'Ajuntament de Castellbisbal, a favor de l'assignació del 25 % del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària.

Control d'òrgans de govern i ratificació de decrets.

Precs, preguntes i mocions d'urgència.

Darrera actualització: 26.10.2022 | 10:32