La proposta de pressupost municipal per al 2023 supera els 27 milions d’euros

Dijous, 24 de novembre de 2022 a les 00:00

Els comptes que proposa l’equip de govern prioritzen l’atenció a les persones i preveuen l’increment dels recursos destinats a la reactivació de l’economia local i la millora dels serveis de recollida de residus i neteja, entre d’altres.


L’equip de govern presentarà al ple municipal de dilluns de la setmana vinent una proposta de pressupost per al 2023 que supera els 27 milions d’euros. Aquesta xifra representa un increment de 5 milions d’euros respecte a l’actual exercici.

“Es tracta d’un dels pressupostos inicials més importants del mandat”, destaca l’alcalde, Joan Playà, que reconeix que aquest augment econòmic està motivat, en part, per la incorporació als comptes de l’any vinent de dues partides d’inversions per import superior als tres milions d’euros destinades a la construcció dels col·lectors de Can Santeugini i Costablanca i la reforma i millora urbana de cinc carrers del nucli urbà. “D’aquesta manera donarem compliment als compromisos adquirits amb l’AMB, que iniciarà la licitació d’aquests dos importants projectes tan aviat com certifiquem la disponibilitat dels recursos econòmics”, argumenta Playà.

Les persones, al centre de l’acció municipal

“La proposta de pressupost per al 2023 que fa l’equip de govern continua amb la línia marcada els darrers anys de garantir un estat del benestar digne i just per a tothom”, remarca l’alcalde. En aquest sentit, es manté la disponibilitat d’un fons social de prop d’un milió d’euros, especialment rellevant en un moment d’incertesa mundial que segurament farà necessari reforçar la resposta urgent a la ciutadania.  

L’augment també en prop d’un milió d’euros de les partides destinades a la millora de la recollida de residus, la neteja de carrers i el manteniment dels parcs i les zones verdes és un dels punts rellevants de la proposta de pressupost per a l’any vinent, que també preveu un increment dels recursos destinats a afavorir l’activitat econòmica i l’ocupació i a la promoció de la cultura.

L’impacte de l’augment del cost de l’energia

Els comptes que proposa l’equip de govern també reserven una partida de prop d’un milió d’euros per fer front a la factura energètica. “Malauradament, tenint en compte l’elevat increment de preus, aquesta quantitat serà insuficient segons les estimacions que fan els tècnics municipals, que calculen que la despesa energètica de l’Ajuntament l’any vinent pot arribar als 2,5 milions d’euros”, reconeix l’alcalde, Joan Playà. 

“La previsió de disponibilitat d’un romanent de tresoreria, un cop liquidat el pressupost corresponent a l’any 2022, ens hauria de permetre assumir aquest cost extra de la factura energètica municipal sense haver de retallar ara totes les partides pressupostàries, la qual cosa afectaria greument a moltes previsions fetes, com ara les relacionades amb la millora de determinats serveis públics o a les actuacions previstes per moltes àrees de govern”, assenyala Playà. 

Tot i així, l’alcalde alerta que “si el preu de l’energia es manté tan elevat o segueix experimentant increments com els que estem patint actualment, la situació econòmica d’aquest i de molts ajuntaments es pot veure greument afectada a curt termini”. Per això, diu, “des del món local estem reclamant al Govern de l’Estat i a la Generalitat la creació d’un fons extraordinari que ens permeti fer front als efectes de la greu crisi energètica i econòmica que estem patint”.

Presentació dels comptes

La proposta de pressupost va ser avançada i presentada a tots els grups municipals durant la Junta de Portaveus celebrada el passat 9 de novembre. En aquesta reunió, es va informar detalladament sobre els trets més rellevants del pressupost i els motius pels quals s’incrementaven moltes partides, especialment les dedicades als serveis públics i a les inversions. 

Durant la Junta de Portaveus també es va abordar la situació dels ingressos municipals i la necessitat de preveure noves fonts de finançament, com ara els crèdits bancaris que caldrà sol·licitar per garantir l’execució de les inversions més importants previstes per als propers anys. “Amb aquests préstecs, a més de tirar endavant amb les obres de construcció dels col·lectors de Can Santeugini i Costablanca i la reforma dels cinc carrers del nucli urbà, podrem avançar en altres projectes importants com ara la rehabilitació de l’edifici del carrer de Sant Marc, la urbanització del carrer de la Lluna i la futura construcció de l’equipament residencial per a la gent gran”, destaca l’alcalde.

Darrera actualització: 24.11.2022 | 12:28