S’adjudiquen els contractes de recollida d’escombraries, neteja viària i manteniment de jardins

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 12:00

Els contractes per la prestació d’aquests serveis suposen una despesa de més de 14 milions d’euros per als propers cinc anys i inclouen millores en relació amb els contractes actuals.

El Ple municipal ha adjudicat els contractes de tres dels serveis més importants que presta l’Ajuntament: la recollida d’escombraries, la neteja dels carrers i el manteniment dels jardins i de les zones verdes. En total, aquestes adjudicacions comportaran una despesa de 14.011.421,44 euros per als propers cinc anys i es van aprovar en el ple ordinari del mes d’octubre amb els vots a favor d’Alternativa per Castellbisbal, Junts per Catalunya i Ciutadans. El Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya es van abstenir mentre que la CUP va votar-hi en contra.

Tot i ser tres serveis diferents, els de recollida d’escombraries i neteja viària s’han agrupat en un únic contracte mentre que el de manteniment de les zones verdes s’ha adjudicat independentment.

Recollida d’escombraries i neteja viària
El servei de recollida d’escombraries i neteja viària ha estat adjudicat a l’empresa PREZERO ESPAÑA amb un cost total de 9.792.100 euros per un període de 4 anys, el que representa 2.448.025 euros anuals. D’aquests diners, una mica més de la meitat (1.236.900 euros anuals) es destinaran a la recollida de residus mentre que la neteja viària representa una despesa d’1.211.125 euros cada any.

El nou contracte inclou diverses millores en relació amb l’actual com la implantació del servei de recollida porta a porta per als establiments comercials i grans generadors i la modificació de les boques dels contenidors per evitar que se’n faci un ús indegut i s’hi aboquin residus que no corresponen. Amb aquesta mesura, es pretén millorar la qualitat de la recollida selectiva i, a la vegada, aconseguir un major aprofitament de la capacitat total dels contenidors.

A més, segons l’establert en el contracte, l’empresa adjudicatària farà campanyes d’educació ambiental per fomentar la recollida selectiva i per potenciar l’ús dels compostadors domiciliaris i usarà vehicles que siguin més sostenibles i generin menys impacte ambiental.

Manteniment i conservació de les zones verdes
El contracte de conservació i manteniment de zones verdes i jardins municipals també s’ha adjudicat a l’empresa PREZERO i, en aquest cas, el cost és de 4.219.321,44 euros per a un període de 5 anys (834.864,29 euros anuals).

El contracte inclou un increment d’un 30 % del total de zones verdes i jardins a mantenir, ja que s’hi han incorporat superfícies noves dels polígons industrials, de les zones residencials i del nucli urbà. En aquest sentit, també preveu incrementar, en 400 hores, el total d’hores de servei anual i augmentar el personal que es destinarà a Castellbisbal que passarà de les 9 persones que hi treballen actualment a 12. Aquestes tres persones noves que s’incorporaran, seran persones que es troben en situació de risc d’exclusió social.

Un dels elements destacats de l’adjudicació del servei de manteniment de jardins és que l’empresa adjudicatària s’ha compromès a redactar un pla de riscos de l’arbrat de Castellbisbal: una eina que permetrà conèixer els possibles riscos que poden generar els 6.000 arbres que hi ha distribuïts entre les diferents zones boscoses i enjardinades de propietat municipal a Castellbisbal.

Finalment, el contracte també preveu millores en l’àmbit mediambiental amb la incorporació de vehicles que siguin més sostenibles i l’ús d’eines amb menys impacte acústic.

Darrera actualització: 05.12.2022 | 09:38