Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'organització, de caràcter deliberant i no resolutiu.

Membres

Presidenta: l'alcaldessa, Mª Dolors Conde Domínguez, o el/la regidor/a en qui delegui.

Vocals:

  • Anna Sardà Fernández (titular) i Anna Sardà Fernández i Luis Luque Navas (com a suplents), en representació del grup municipal SOM-HI Castellbisbal.
  • Susana Toledo Garrido (titular) i Jordi Piera Cano (suplent), en representació del grup municipal SOM VEU.
  • M. Isabel Méndez Fernández (titular), en representació del grup municipal ERC-AM Castellbisbal
  • Susanna Solé Sabaté (titular) i Melania Solis Cintas (suplent), en representació del grup municipal Alternativa per Castellbisbal.
  • Gemma Margarit Alsina (titular) i Pere Pasteller Pasteller (suplent), en representació del grup municipal Junts per Catalunya Castellbisbal.
  • Martín Slemenson Mulé (titular), en representació del grup municipal de VOX.
Darrera actualització: 30.04.2024 | 14:38