Comissió de seguiment d'obres, projectes i serveis

La finalitat d'aquesta comissió és el debat i aportació de criteris per a una gestió en comú i amb el consens més ampli possible pel que respecta a les obres, projectes i serveis. La seva funció és purament deliberativa, sense potestat resolutiva. Això no obstant, per vot ponderat, es podran proposar conclusions a altres òrgans.

Periodicitat de les reunions

Aquesta comissió serà convocada per l'alcaldessa-presidenta, com a mínim, un cop cada tres mesos, depenent del seu desenvolupament i de la necessitat concreta. 

Membres

Presidenta: l'alcaldessa, Mª Dolors Conde Domínguez, o el/la regidor/a en qui delegui.
Vocals:

  • Anna Sardà Fernández (titular) i Luis Luque Navas (suplent), en representació del grup municipal SOM-HI Castellbisbal.
  • Jordi Piera Cano (titular) i Susana Toledo Garrido (suplent), en representació del grup municipal SOM VEU.
  • M. Isabel Méndez Fernández (titular), en representació del grup municipal ERC-AM Castellbisbal
  • Susanna Solé Sabaté (titular) i Melania Solis Cintas (suplent), en representació del grup municipal Alternativa per Castellbisbal.
  • Gemma Margarit Alsina (titular) i Pere Pasteller Pasteller (suplent), en representació del grup municipal Junts per Catalunya Castellbisbal.
  • Jaume Subirana Beltran (titular), en representació del grup municipal de VOX.

Secretària: la secretària de la corporació, María José Fernández Ruiz, i com a suplent, el personal tècnic d'administració general de l'àrea a què correspongui el projecte.
 

Darrera actualització: 04.07.2023 | 11:27