Portal de Transparència

La Transparència és l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Castellbisbal s'estructura en quatre grans àmbits: 

Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes

Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni

Acció de govern i normativa 
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies

Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració 

Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania

Participació
Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi. Participa-hi!

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

 • Plens municipals
 • Pressupostos i plantilles
 • Normativa general i fiscal
 • Informació d'urbanisme
 • Contractes i licitacions
 • El tauler d'anuncis municipal
 • Informació del personal de l'Ajuntament 
 • Subvencions, etc.
   
 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 16.06.2023 | 10:33
Darrera actualització: 16.06.2023 | 10:33