Llibre: La transmissió del domini de Castellbisbal de la família a l’hospital de la santa creu: poder, memòria i gestió en un senyoriu dels segles XV - XVIII

Dimarts, 11 de juny de 2024

Durant la baixa edat mitjana, el complex mosaic feudal de Castellbisbal va acabar de prendre forma. A grans trets, les rendes i drets sobre el castell i terme es repartien a tres bandes: els barons de Castellví, el bisbe de Barcelona i els castlans, que havien pres el mateix nom de Castellbisbal. Així doncs, per a la família, la possessió del castell no era només una font de rendes, sinó també el nucli identitari i memorialístic de la dinastia. Amb les aventures italianes del Magnànim, els Castellbisbal, petits senyors a Catalunya, va establir-se a Nàpols, on van prosperar i ascendir de condició social i estament. Amb el pas de les generacions, la família va italianitzar-se, va casar-se amb representants de l’alta aristocràcia napolitana i va obtenir feus i honors.

Alguns dels seus membres van fer carreres cosmopolites al servei de la monarquia dels Àustria, essent presents a la cort de Carles V i Felip II. L’experiència napolitana, però, també va comportar morts en batalla i ruïnes financeres. I, malgrat les fortunes canviants, els Castellbisbal italians, ja coneguts com a Bisballo, no van oblidar mai Catalunya, ni el seu castell i terme al Llobregat. Aquest llibre és la història d’aquest vincle. Explica com els Castellbisbal van gestionar, i com van interactuar, políticament i emocional, amb l’antic bé familiar. Com van maldar per mantenir-s’hi vinculats, i quines estratègies van seguir per aconseguir-ho i quins conflictes van haver de superar. El llibre explica, també, la fi d’aquest domini. Davant de la possibilitat d’extinció de la nissaga, diversos Castellbisbal van buscar fórmules per mantenir el senyoriu, i el seu record familiar, vinculats a Catalunya. L’opció més clara era, en aquest sentit, donar Castellbisbal a l’hospital de la Santa Creu, una institució famosa i amb un gran potencial salvífic, que heretaria el feu i la memòria dels Castellbisbal.

El seu autor, Pol Bridgewater Mateu (Barcelona, 1992) és doctor en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona.

On comprar-lo en paper?

Podeu comprar el llibre per 6,30 euros als següents punts:

Si no viviu a Castellbisbal i desitgeu que us l’enviem per correu postal (sense cost per l’enviament) ens heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça: arxiu@castellbisbal.cat indicant el vostre nom i cognoms i adreça postal per l’enviament. Un cop rebut us enviarem la informació per fer el pagament mitjançant transferència bancària.

Com obtenir el libre electrònic?

Us podeu descarregar gratuïtament el fitxer en format .PDF del text per llegir-lo mitjançant qualsevol dispositiu mòbil o ordinador.

Per llegir-lo heu de tenir instal·lat qualsevol lector gratuït de PDF.

Política d'accés obert

Llibre sota una llicència CC BY-NC-ND 4.0 Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre i quan no sigui per a usos lucratius i se’n citi l’autoria i l’Ajuntament de Castellbisbal com editor. Per qualsevol ús de les fotografies o reproduccions de documents que apareixen en aquesta obra, dirigiuvos als seus autors, arxiu o biblioteca corresponent.

Darrera actualització: 11.06.2024 | 11:21