Pla Local de Salut

Del 23 de febrer de 2021 a les 00.00 h al 31 de desembre de 2023 a les 00.00 h

Aprovat en el Ple muncipal del 22 de febrer de 2021 per unanimitat de tots els grups polítics

Què és?

Instrument que ordena el procés de millora de l'entorn per fer del municpi un context més saludable.

És un document que inclou la planificació, l'ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública en l'àmbit municipal.

Ofereix una fotografia d'on es troba el municipi en matèria de salut i planteja cap a on vol anar i de quina manera arribar-hi.

Quin objectiu té?

Fer que l'opció saludable sigui l'opció més fàcil de prendre per tots els ciutadans.

D'on parteix?

D'una fase diagnòstica (o d'elaboració del Perfil de Salut) que identifica les necessitats, els punts fots i dèbils de l'entorn i els factors que incideixen en la salut.

Què ofereix?

Un Pla d'acció que defineix els objectius a assolir per donar resposta a les necessitats i reptes detectats i especifica les accions i metodologies que caldrà aplicar per aconseguir-los.

El Pla d'acció

Inclou totes aquelles accions que cal dur a terme per aconseguir que Castellbisbal esdevingui un entorn més respectuós i promotor de la salut. En aquest sentit, proposa actuacions tant en l'àmbit de la prevenció com en la promoció i protecció de la salut.

Les accions a realitzar s'agrupen en 8 grans línies:

  • Activitat física i esport
  • Hàbits alimentaris
  • Benestar emocional i salut mental
  • Relacions sexuals, afectives i reproductives
  • Ús de substàncies i pantalles
  • Prevenció i atenció a malaties específiques i accés a recursos de salut
  • Sostenibilitat i medi ambient
  • Protecció de la salut

 

Darrera actualització: 29.12.2021 | 08:36